(024) 37471218

Thư viện ảnh

TravelKiosk

Trong khi số lượng khách du lịch tiếp tục tăng (8.2 tỷ khách du lịch hàng không dự kiến ​​vào năm 2037 theo IATA) và khi các hình thức tội phạm xuyên biên giới đang trở nên rất đa dạng, ngân sách và tài nguyên cho kiểm soát biên giới tiếp tục khan hiếm. Để giải quyết những thách thức mâu thuẫn này, IDEMIA cung cấp một giải pháp để tăng cường bảo mật và tăng tốc các chuyển động hợp pháp xuyên biên giới với các ki-ốt tự phục vụ đa sinh trắc học.

TravelKiosk của IDEMIA thực hiện kiểm tra trước nhập cư nhanh chóng và đáng tin cậy và đăng ký khách du lịch cho biên giới trên không, trên bộ và trên biển. Dễ dàng kết nối với bất kỳ hệ thống Nhập / Thoát nào, nó tăng tốc thời gian qua biên giới đồng thời tăng tính bảo mật và tiện lợi.

Tải tài liệu