(024) 37471218

Thư viện ảnh

Trong môi trường chuyển động nhanh, kiểm tra danh tính của mọi người một cách hiệu quả là điều cần thiết. Việc sử dụng sinh trắc học cung cấp sự đảm bảo rằng chỉ bạn mới có thể là bạn và chỉ bạn mới có thể chứng minh điều đó. Tạo điều kiện cho cuộc sống của người dùng, đó cũng là một cách đáng tin cậy và an toàn để xác minh danh tính. Với đa sinh trắc học, các tổ chức có thể hoạt động với độ bảo mật cao hơn trong khi không ảnh hưởng đến sự thoải mái của người dùng.

OneLook ™ * là một giải pháp đa sinh trắc học nổi bật. Không xâm phạm, nó cung cấp chính xác, mặt từ xa và chụp mống mắt và xác minh danh tính tại chỗ. Giải pháp đa sinh trắc học nhanh nhất thuộc loại này, nó phục vụ nhiều ứng dụng, từ đăng ký hành khách đến kiểm soát biên giới và lên máy bay thông minh.

Tải tài liệu