024.3747.1218

Thư viện ảnh

MorphoWave Compact

Để bảo vệ an ninh một cách tốt nhất, các tổ chức cần các giải pháp kiểm soát truy cập kỹ lưỡng, đáng tin cậy và không làm mọi người chậm lại. IDEMIA đã dựa vào công nghệ vân tay 3D cảm ứng, đã được cấp bằng sáng chế để phát triển sản phẩm đầu tiên đáp ứng những nhu cầu này trong môi trường giao thông cao: Morpho Wave Tower đã nhanh chóng trở thành chuẩn mực trong truy cập không ma sát. Thành công vượt bậc của việc triển khai Morpho Wave Tower tại các công ty lớn trong Fortune 500 trên toàn cầu không chỉ chứng minh công nghệ mang đến lời hứa mà còn khẳng định khả năng sử dụng nó ở mọi nơi.

Morpho Wave Compact, như được chỉ định bởi tên của nó, là một sự phát triển nhỏ gọn hơn và hiệu quả hơn của MorphoWave Tower. Nó nhỏ hơn 86% và nhẹ hơn 93%, trong khi vẫn giữ nguyên khối lượng quét vân tay lớn và mang lại hiệu suất được chứng minh trường tương tự.

Tải tài liệu