024.3747.1218

Thư viện ảnh

Augmented Borders

Trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới quốc gia, dù là trên đất liền, trên biển hay trên không, ưu tiên số 1 của bất kỳ chính phủ nào là tránh nhập cư bất thường và chống lại mọi hình thức của tội phạm xuyên biên giới, đồng thời tạo điều kiện cho việc vượt biên hợp pháp. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng, ngân sách và tài nguyên tiếp tục khan hiếm để giải quyết số lượng khách du lịch ngày càng tăng.

Với Biên giới Augmented, bộ kiểm soát biên giới toàn diện của IDEMIA, các sĩ quan biên giới có thể vượt qua thách thức này bằng cách chuyển từ phương pháp lấy tài liệu làm trung tâm sang phương pháp tập trung vào con người và dựa trên rủi ro.

Bộ giải pháp đầy đủ này cho phép các chính phủ quản lý tốt hơn biên giới của họ từ thiết bị tương tác với khách du lịch (quầy, kiốt, cổng, dịch vụ số hóa) đến các hệ thống quản lý được sử dụng trước hoặc trong khi qua biên giới (Visa, ủy quyền du lịch điện tử, Hệ thống xuất nhập cảnh, đánh giá rủi ro).

Biên giới Augmented dựa trên ba trụ cột:

Cách tiếp cận tự do cho các thiết bị xuyên biên giới (eGates, Counters và kiốt, v.v.), dựa trên các công nghệ của chúng tôi được phát triển nội bộ, trong đó sinh trắc học của khách du lịch là thông tin chính

Cách tiếp cận lấy người làm trung tâm cho Hệ thống quản lý biên giới (Hệ thống xuất nhập cảnh, Công cụ sinh trắc học, hệ thống Visa, v.v.)

Một phân tích dựa trên rủi ro để tránh các hàng chờ dài cho khách du lịch và tập trung nỗ lực của các đại lý biên giới khi cần thiết

Tải tài liệu