024.3747.1218

MorphoAccessVP

Tăng cường kiểm soát truy cập với công nghệ xác thực bằng mạch máu

Liên hệ
Tags

Tăng cường kiểm soát truy cập với công nghệ xác thực bằng mạch máu

Cung cấp các giải pháp kiểm soát truy cập an toàn cao có thể được sử dụng bởi mọi người – để bảo vệ cơ sở hoặc các khu vực hạn chế của tòa nhà – là một vấn đề ngày càng thiết yếu đối với nhiều tổ chức. Để đáp ứng nhu cầu đó, IDEMIA đã phát triển thiết bị đầu cuối kiểm soát truy cập đầu tiên kết hợp vân tay và mạch máu trong cùng một thiết bị: MorphoAccess VP.

Công nghệ lai tiên tiến này cung cấp độ chính xác vô song và tăng cường khả năng chống giả mạo. Tỷ lệ loại bỏ sai (FRR) của MorphoAccess VP thấp hơn 10 lần so với tỷ lệ tốt nhất thu được với dữ liệu vân tay hoặc vân tay khi được xử lý một mình. Ngoài ra, trình đọc đa phương thức này rất phổ biến và dễ sử dụng: nó rất phù hợp với những người có thể gặp khó khăn với các thiết bị đơn chế độ trong khi cung cấp sự dễ sử dụng tương tự như đối với dấu vân tay.

MorphoAccess VP cung cấp cả nhận dạng một-nhiều (tối đa 1: 10.000) và xác thực một-một (đọc thẻ không tiếp xúc MIFARE / DESFire).Manufacturer
Distributor
Retailer